logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
soutěž: Pozorovatelská soutěž

Pozorovatelská soutěž

Pozorovatelská soutěž u příležitosti Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 (IHY 2007)

Výsledky soutěže

Český národní výbor IHY 2007 vyhlašuje soutěž v pozorování Slunce. Soutěž je pořádána v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 a jejím garantem jsou Hvězdárna v Úpici, Východočeská pobočka ČAS, Sluneční sekce ČAS a Sdružení na podporu astronomických pozorování.

Cílem soutěže je zvýšit zájem o studium a poznání naší nejbližší hvězdy praktickým zapojením do reálného pozorování Slunce.

Slovníček IHY - slovníček (MS Word), slovníček (pdf)

 • Soutěž je určena žákům a studentům všech typů škol i všem ostatním zájemcům.
 • Vyhlašovaná témata:
 • Všechna témata jsou vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
  • do 15 let
  • 15 až 25 let
  • nad 25 let
 • Soutěžní práce musí být odevzdány do 31. 10. 2007 v elektronické podobě na adresu: ihy@obsupice.cz nebo v písemné podobě na adresu: Hvězdárna v Úpici, U lipek 160, 542 32 Úpice. Obálka musí být označena nápisem "IHY". Během listopadu 2007 dojde k vyhodnocení soutěží a na konci listopadu 2007 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků. Vítězové obdrží drobné věcné ceny.
 • Jednotlivé práce dle propozic k jednotlivým tématům vyhodnotí odborná porota stanovená organizátory. Každé téma bude vyhodnoceno zvlášť v jednotlivých kategoriích. Vítězové obdrží vyrozumění elektronickou nebo klasickou poštou (dle způsobu předání práce). Proti rozhodnutí poroty není odvolání a ceny nejsou soudně vymahatelné. Organizátoři si vyhrazují právo některou cenu neudělit nebo udělit cenu mimořádnou.
 • Odevzdáním práce souhlasí účastníci s využitím odevzdaných materiálů organizátory k nekomerčním účelům spojeným se soutěží.
 • V práci musí být uvedena adresa, včetně jména a příjmení autora, případně autorů, spolu s elektronickým či poštovním kontaktem. V případě účasti žáka či studenta reprezentujícího školu musí být uveden název a adresa této školy.
 • Práce nesmí porušovat autorský zákon, účastí v soutěži se autor zavazuje splnit tuto podmínku.
 • Podrobné návody, specifikace jednotlivých vyhlašovaných témat a další informace jsou umístěny na stránkách Hvězdárny v Úpici, stránkách ČAS, na stránkách Východočeské pobočky ČAS a stránkách IHY.

Za organizátory soutěže:
RNDr. František Fárník, CSc., AÚ AV ČR Ondřejov, předseda českého výboru IHY 2007
RNDr. Eva Marková, CSc., Hvězdárna v Úpici, členka českého výboru IHY 2007