logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
IHY 2007

Mezinárodní heliofyzikální rok se snaží navázat na historicky velmi úspěšnou spolupráci v rámci Mezinárodního geofyzikálního roku (1957).

Novinky

Cíle projektu

  • Zlepšit naše poznání heliofyzikálních procesů, které určují vliv Slunce na Zemi a na heliosféru
  • Pokračovat v tradici mezinárodní spolupráce u příležitosti 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku 1957
  • Ukázat krásu, závažnost a význam vědy o vesmíru a o Slunci pro svět a dát inspiraci budoucím průzkumníkům

Mezinárodní geofyzikální rok – pokračování v tradici mezinárodní spolupráce u příležitosti 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku - IGY 1957

Roky významné pro IHY
18751882193219572007

Heliofyzikální: Rozvinutí pojmu "geofyzikální" a rozšíření souvislostí ze Země ke Slunci a do meziplanetárního prostoru. U příležitosti 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku - IGY (International Geophysical Year) - budou aktivity v Mezinárodním heliofyzikálním roce - IHY (International Heliophysical Year) - navazovat na úspěch IGY 1957 a pokračovat v jeho odkazu celosystémových studií širší heliofyzikální oblasti.

Mediální partneři

 

Partneři projektu


Překlad Jana Olivová