logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
soutěž: Kresba týkající se sluneční soustavy nebo obecně astronomie

Kresba týkající se sluneční soustavy nebo obecně astronomie

Český národní výbor IHY (International Heliophysical Year) 2007 v rámci mezinárodního heliofyzikálního roku 2007 vypisuje pro všechny děti ve věku 6 – 10 roků celostátní výtvarnou soutěž Vesmír očima dětí, jejímž garantem je v České republice Lidová hvězdárna v Prostějově, p.o.

Ceny do soutěže věnuje akciová společnost ČEZ.

Tato soutěž je zahrnuta do oficiálního seznamu aktivit pořádaných Mezinárodním organizačním výborem IHY 2007.

Všeobecná pravidla soutěže:

 • Soutěž je určena všem žákům základních škol ve věku do 10 let i všem ostatním zájemcům stejné věkové kategorie.
 • Určené techniky
  • kresba
  • malba
  • libovolná výtvarná technika.
 • Maximální formát díla je A3.
 • Maximální počet soutěžních prací přijímaných od jedné školy – pět kusů, od jednotlivce – jeden kus.
 • Soutěžní práce musí být doručeny na adresu
  LIDOVÁ HVĚZDÁRNA V PROSTĚJOVĚ, p.o.
  KOLÁŘOVY SADY 3348
  796 01 PROSTĚJOV,
  do 15. dubna 2007.
 • Obálka se zasílanými soutěžními pracemi musí být označena slovem "IHY". Soutěžní práce vyhodnotí do 15. května 2007 odborná porota stanovená organizátory. Jednání komise je tajné a její rozhodnutí je konečné. Proti rozhodnutí nemohou být uplatněny žádné námitky. Stížnosti nemohou být podány ani k soudu. Vítězové obdrží písemné vyrozumění a jejich seznam bude zveřejněn na českých internetových stránkách ihy2007.astro.cz.
 • V práci musí být uvedena adresa, včetně jména a příjmení autora soutěžního díla, spolu s elektronickým či poštovním kontaktem. V případě účasti žáka reprezentujícího školu musí být uveden název a adresa této školy.
 • Práce nesmí porušovat autorský zákon, účastí v soutěži se autor zavazuje splnit tuto podmínku. Současně se autor zříká kopírovacích práv a povoluje organizátoru soutěže kopírování a publikování pro nekomerční účely.
 • Odevzdáním práce souhlasí autor s využitím odevzdaných materiálů organizátory k nekomerčním účelům spojeným se soutěží.
 • Zapojení do soutěže je současným vyjádřením souhlasu s výše uvedenými všeobecnými pravidly.

Za organizátory soutěže:
RNDr. František Fárník, CSc., AÚ AV ČR Ondřejov, předseda českého výboru IHY 2007
RNDr. Jiří Prudký, Lidová hvězdárna v Prostějově, p.o., člen českého výboru IHY 2007. Telefon 582 344 130