logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
O projektu - vize

Heliofyzikální: Rozvinutí pojmu "geofyzikální" a rozšíření souvislostí ze Země ke Slunci a do meziplanetárního prostoru. U příležitosti 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku - IGY (International Geophysical Year) - budou aktivity v Mezinárodním heliofyzikálním roce - IHY (International Heliophysical Year) - navazovat na úspěch IGY 1957 a pokračovat v jeho odkazu celosystémových studií širší heliofyzikální oblasti.

V roce 1957 byl zorganizován program mezinárodního výzkumu inspirovaný Mezinárodními polárními roky 1882 a 1932 jakožto Mezinárodní geofyzikální rok s cílem zkoumat globální jevy Země a prostoru kolem ní. Do IGY se zapojilo na 60 000 vědců ze 66 zemí, pracovali na tisících stanic, od pólu k pólu, aby získali současná globální pozorování na Zemi a ve vesmíru. Nic podobného se dříve neuskutečnilo.

V roce 2007 si připomeneme 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku a 50 let průzkumu vesmíru. Také se blíží 50. výročí NASA a vytvořili jsme rozsáhlý soubor vesmírných lodí a observatoří, svou "Velkou observatoř", která se dotýká až samých hranic poznání celého vzájemně propojeného heliofyzikálního systému. Padesát let po IGY se světová vědecká obec opět spojí v mezinárodním programu vědecké spolupráce: Mezinárodním heliofyzikálním roce (1HY) 2007.

Jelikož se přibližujeme až k hranicím lidského výzkumu a připravujeme se na první setkání lidstva s mezihvězdným prostředím, rozšířili jsme naše pojetí "geofyziky" tak, aby byly zahrnuty i další planety, meziplanetární prostor a samo Slunce. Termín "heliofyzikální" je rozšířením termínu "geofyzikální", kde se Země, Slunce a sluneční soustava nestudují jako samostatné oddělené oblasti, ale prostřednictvím univerzálních procesů, které ovládají lidskou sféru ve vesmíru.

IHY má tři hlavní cíle:

  • Zlepšit naše poznání základních heliofyzikálních procesů, které panují na Slunci, na Zemi a v heliosféře.
  • Pokračovat v tradici mezinárodního výzkumu a rozvíjet odkaz 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku.
  • Představit světu krásu, závažnost a význam věd o vesmíru a o Zemi.

Překlad Jana Olivová