logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Historie IHY - současnost

Mezinárodní heliofyzikální rok

Mezinárodní heliofyzikální rok (IHY) navazuje na tradici předchozích mezinárodních roků. Podobně jako u Mezinárodního geofyzikálního roku a u dvou předchozích Mezinárodních polárních roků je vědeckým cílem studovat jevy v nejširším možném měřítku pomocí souběžných pozorování pomocí širokého spektra nástrojů.

Narozdíl od předchozích Mezinárodních roků dnes vědci běžně získávají data z ohromného množství důmyslných nástrojů, které ve vesmíru neustále monitorují sluneční aktivitu, meziplanetární hmotu a Zemi (viz tabulka s přehledem sond). Tato zařízení společně poskytují pozoruhodný pohled na Slunce a heliosféru, na prostředí kolem Země. Zároveň poskytují jedinečnou příležitost studovat systém Slunce - Země.

Současné mezinárodní aktivity, které se zabývají vztahem Slunce a Země, dosáhly velkého pokroku. Programy STEP (Solar Terrestrial Energy Program - Program solární pozemské energie) a ISCS (International Solar Cycle Studies - Mezinárodní studium solárního cyklu) dosáhly velkého pokroku v propagování multi-disciplinárních věd a poskytly platformu pro diskuse o důležitých vědeckých rozhraních.

S příchodem sondy SOHO dosáhlo vrcholu plánování mise zaměřené na solární a heliosférickou fyziku. Spojené pozorovací programy (JOP) umožnily spolupráci kosmické družice a pozemské observatoře, což vedlo k pokroku v solárním výzkumu. Programy JOP poskytují mechanismy pro plánování a provádění mnohonástrojových schémat vrámci projektu ISTP (International Solar-Terrestrial Physics - projekt Mezinárodní solární a pozemské fyziky).

Podobné mechanismy jsou zapotřebí i pro IHY. V minulosti se společná pozorování více družic používala především pro doplňkové konfigurace družic, zatímco moderní aktivity JOP umožnily využívat samostatné naprogramování mnoha přístrojů. Tento druh aktivity už dosáhl určité úrovně a může být využit pro potřeby IHY. IHY nyní poskytne praktické nástroje pro využití těchto aktivit zřízením nutných celosvětových, koordinovaných měření.

Prudký nárůst zájmu o solární počasí v poslední době se dotkl i médií a široké veřejnosti, stejně jako mnoha kolegů v průmyslových oborech. Ale také upozornil na skutečnost, že toho zatím o vztahu Slunce a Země více poměrně málo. Proto IHY poskytne možnost, jak uspokojit stále vyšší požadavky v této oblasti. TABULKA (myslím, že by bylo dobré nechat tam odkazy na ofic. stránky jednotlivých misí - pozn. ev) (některé roky startů měli podle mě na stránce IHY špatně - jinak než na ofic. stránkách misí, pokusila jsem se je opravit)

Mise Agentura Rok startu Účel mise
SOHO ESA/NASA 1995 Solární a heliosférická observatoř
Pozorování slunce z Lagrangeova bodu L1 (zaměření na sluneční povrch, atmosféru, koronu a sluneční vítr)
Cluster ESA 2000 Trojrozměrné pozorování magnetosféry a vlivu slunečního větru pomocí skupiny čtyř družic
Solar Orbiter ESA 2015 Solární družice
Snímkování Slunce a vnitřní heliosféry ve vysokém rozlišení
STEREO NASA 2004 Observatoř sledující vztah Země a Slunce
Stereoskopické pozorování slunečních událostí ze dvou stejných družic na heliocentrické dráze a pořízení trojrozměrného obrazu Slunce
RHESSI NASA 2002 Sonda Reuvena Ramatyho pro spektroskopické vysokoenergetické snímkování Slunce
Spektrální snímkování emisí ze slunečních erupcí
ACE NASA 1997 Pokročilý výzkumník skladby
Studium chemického a izotopového složení částic pocházejících ze sluneční koróny a blízkého okolí - pozorování z Lagrangeova bodu L1
IMAGE NASA 2000 Obraz
Globální snímkování zemské magnetosféry
WIND NASA 1994 Vítr
Měření částic a magnetického pole z Lagrangeova bodu L1
SDO NASA 2007 Observatoř pro sluneční dynamiku
Výzkum vzniku aktivních oblastí z nitra Slunce až po korónu, měření intenzity záření
(odkaz uvedený na stránkách IHY vede trochu jinam, tenhle je přesnější - pozn. ev)
Solar-B ISAS/NASA 2006 Studium vztahu magnetického pole Slunce a jeho koróny, snímkování koróny a o vysokém rozlišení a spektroskopické měření
DSCOVR NASA ??? Observatoř pro klima hlubokého kosmu, dříve známá jako Triana
Globální sledování Země, částic a magnetického pole z Lagrangeova bodu L1

původní stránka
Překlad Eva Vlčková