logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Historie IHY - 1957

1957: 60,000 SCIENTISTS, 67 NATIONS...IGY!

Mezinárodní geofyzikální rok (IGY) probíhal v letech 1957-1958 s cílem rozšířit znalosti o prostředí obklopujícího Zemi (oceány, atmosféra). K dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí koordinovat současná pozorování ze Země a z Vesmíru.

What was the IGY?

Roky významné pro IHY
18751882193219572007