logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Historie IHY - minulost

Informace o minulosti a současnosti projektu IHY 2007.