logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Aktivity v ČR

Mezinárodní sluneční seminář : 12. - 14. října 2007

2. oznámení

Rok 2007 je rokem 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku - IGY (International Geophysical Year). Právě na úspěch IGY 1957 navazují aktivity v Mezinárodním heliofyzikálním roce - IHY (International Heliophysical Year).

Mezi cíle IHY 2007 patří zlepšit naše poznání heliofyzikálních procesů, které určují vliv Slunce na Zemi a na heliosféru, pokračovat v tradici mezinárodní spolupráce, ale také ukázat krásu, závažnost a význam vědy o vesmíru a o Slunci pro svět a dát inspiraci budoucím výzkumníkům.

Pod pojmem heliofyzikální chápeme rozvinutí pojmu „geofyzikální“ a rozšíření souvislostí ze Země ke Slunci a do meziplanetárního prostoru.

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Zlínského kraje pořádá ve spolupráci s Českým koordinačním výborem IHY 2007, Astronomickým ústavem AV ČR, Českou astronomickou společností v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007

Mezinárodní sluneční seminář

Seminář se koná v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí ve dnech 12. – 14. října 2007.

Populárně-naučný seminář je určen široké veřejnosti, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků a všem dalším zájemcům.

SOC
František Fárník, AsÚ AV ČR, v.v.i.
Jan Laštovička, ÚFA AV ČR, v.v.i.
Eva Marková, ČAS a Hvězdárna v Úpici
Vojtech Rušin, AsÚ SAV, Tatranská Lomnica
LOC
Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Pavel Suchan, IHY a ČAS
Kateřina Vahalíková, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Generálními partnery akce jsou společnosti:
CS CABOT, spol. s r. o. Valašské Meziříčí
DEZA, a. s., Valašské Meziříčí
SCHOTT Solar CR, s. r. o., Valašské Meziříčí

Akci dále podpořily společnosti:
PONAST, spol. s r. o.
KOMPAKT VM, s. r. o.
Doprava Lubomír Vícha

Program semináře:

Termín konání: 12. – 14. října 2007

Pátek 12. října 2007
17:00 – 17:15Slavnostní zahájení semináře
17:15 – 17:30Představení hostující hvězdárny – pozorování Slunce – Libor Lenža
17:30 – 19:00Helioseizmologie – výkonný nástroj sluneční fyziky – Michal Švanda, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
19:00 – 20:00Přestávka –  večeře v areálu hvězdárny
20:00 – 21:30Sluneční skvrny – Michal Švanda, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
Sobota 13. října 2007
08:30 – 09:30Globální magnetická pole Slunce –  Václav Bumba, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
09:30 – 09:50Přestávka
09:50 – 11:00Procesy ve sluneční atmosféře – Julius Koza, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
11:00 – 11:20Přestávka
11:20 – 12:30Erupční procesy ve sluneční atmosféře – Jana Kašparová, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
12:30 – 14:30Společný oběd
14:30 – 15:40Sluneční koróna a procesy v ní – Vojtech Rušin, Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica
15:40 – 16:00Přestávka
16:00 – 17:00Projevy sluneční aktivity v meziplanetárním poli – Josef Bochníček, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
17:00 – 17:20Přestávka
17:20 – 18:30Pozorování Slunce z kosmu – František Fárník, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
18:30 – 20:00Večeře
20:00 – 20:30Představení posterů (cca 5 minut každý)
20:30 – 24:00Přátelské posezení v prostorách hvězdárny
Neděle 14. října 2007
09:00 – 10:10Magnetosféra Země a její dynamika – Ala Prigancová, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava
10:10 – 10:30Přestávka
10:30 – 11:50Atmosféra Země a její odezvy na sluneční aktivitu – Jan Laštovička, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Praha
11:50 – 12:00Slavnostní ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.

Organizační informace

Místo konání

Seminář se koná v prostorách Hvězdárny Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace Zlínského kraje na ulici Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.

Informace o umístění hvězdárny.

Ubytování:

Je možné zajistit v několika typech ubytovacích zařízeních:

  • Ubytovna hvězdárny –  115,-- Kč/1 noc, 160,-- Kč/2 noci
  • Ubytovna Abácie –  170,-- Kč/noc, jednolůžkový pokoj (omezený počet) 350,-- Kč /noc
  • Hotel Apollo –  dvoulůžkový pokoj 950,-- Kč, jednolůžkový pokoj 600,-- Kč
  • Hotel Abácie –  dvoulůžkový pokoj (víkendová akce) 990,-- Kč, jednolůžkový pokoj 1 200,-- Kč
  • Hotel Panáček –  dvoulůžkový pokoj 980,-- Kč, jednolůžkový pokoj 690,-- Kč
Stravování

Stravování si každý účastník zajišťuje individuálně v okolních restauracích. Ráno bude možné zakoupit si jednoduchou snídani přímo v prostorách hvězdárny. V průběhu semináře bude možné si zakoupit kávu, čaj, minerálku a drobné občerstvení.

V pátek 12. října večer plánujeme večeři v areálu hvězdárny formou studeného bufetu. Cena večeře je 90,-- Kč. V sobotu 13. října bude pro zájemce zajištěn společný oběd v restauraci v ceně do 130,-- Kč

Parkování

Je možné přímo v areálu hvězdárny.

Konferenční poplatek

Pro všechny účastníky byl stanoven jednotný symbolický konferenční poplatek ve výši 100 Kč. Poplatek bude vybírán u prezence.

Přihlášky

Pokud požadujete zajistit ubytování, musíme obdržet Vaši přihlášku s informací o požadovaném ubytování nejpozději 3. října 2007. Uvítáme Vaši přihlášku i když nebudete ubytování požadovat. Sdělte nám prosím také zájem o společné stravování.

Přihlášky adresujte na: kvahalikova@astrovm.cz, na telefon 571 611 928 případně na poštovní adresu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, Vsetínská 78, 757 01 Valašské Meziříčí.