logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Aktivity v ČR

1. oznámení Mezinárodní sluneční seminář

Rok 2007 je rokem 50. výročí Mezinárodního geofyzikálního roku - IGY (International Geophysical Year). Právě na úspěch IGY 1957 budou navazovat aktivity v Mezinárodním heliofyzikálním roce - IHY (International Heliophysical Year) a ty budou pokračovat v jeho odkazu celosystémových studií širší heliofyzikální oblasti.

Mezi cíle IHY 2007 patří zlepšit naše poznání heliofyzikálních procesů, které určují vliv Slunce na Zemi a na heliosféru, pokračovat v tradici mezinárodní spolupráce, ale také ukázat krásu, závažnost a význam vědy o vesmíru a o Slunci pro svět a dát inspiraci budoucím výzkumníkům.

Pod pojmem heliofyzikální chápeme rozvinutí pojmu "geofyzikální" a rozšíření souvislostí ze Země ke Slunci a do meziplanetárního prostoru.

Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve spolupráci s Českým koordinačním výborem IHY 2007, Astronomickým ústavem AV ČR, Českou astronomickou společností v rámci Mezinárodního heliofyzikálního roku 2007

Mezinárodní sluneční seminář Seminář se koná v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí ve dnech 12.–14. října 2007

Populárně-naučný seminář je určen široké veřejnosti, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků a všem dalším zájemcům.

SOC
František Fárník, AsÚ AV ČR, v.v.i.
Jan Laštovička, ÚFA AV ČR, v.v.i.
Eva Marková, ČAS a Hvězdárna v Úpici;
Vojtech Rušin, AsÚ SAV Tatranská Lomnica
LOC
Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.
Pavel Suchan, IHY a ČAS
Kateřina Vahalíková, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.

Program semináře

Termín konání: 12.–14. října 2007

Pátek 12. října 2007
17:00–17:15Slavnostní zahájení semináře
17:15–17:30Představení hostující hvězdárny–pozorování Slunce–Libor Lenža
17:30–19:00Helioseizmologie–výkonný nástroj sluneční fyziky–Michal Švanda, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
19:00–20:00Přestávka– večeře v areálu HVM
20:00–21:30Sluneční skvrny–Michal Švanda, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
Sobota 13. října 2007
08:30–09:30Globální magnetická pole Slunce– Václav Bumba, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
09:30–09:50Přestávka
09:50–11:00Procesy ve sluneční atmosféře–Julius Koza, Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
11:00–11:20Přestávka
11:20–12:30Erupční procesy ve sluneční atmosféře–Petr Heinzel, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
12:30–14:30Společný oběd
14:30–15:40Sluneční koróna a procesy v ní–Vojto Rušin, Astronomický ústav SAV Tatranská Lomnica
15:40–16:00Přestávka
16:00–17:00Projevy sluneční aktivity v meziplanetárním poli–Josef Bochníček, Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
17:00–17:20Přestávka
17:20–18:30Pozorování Slunce z kosmu–František Fárník, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
18:30–20:00Večeře
20:00–20:30Představení posterů (?)
20:30–24:00Společenský večer
Neděle 14. října 2007
09:00–10:10Magnetosféra Země a její dynamika–Ala Prigancová, Geofyzikálny ústav SAV, Bratislava
10:10–10:30Přestávka
10:30–11:50Atmosféra Země a její odezvy na sluneční aktivitu–Jan Laštovička, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Praha
11:50–12:00Slavnostní ukončení semináře

Doprovodný program semináře pro školy a veřejnost:

  • přednáška pro veřejnost - "Slunce v našem životě"
  • nabídka přednášky a besedy pro školy - "Slunce v našem životě"
  • mimořádná pozorování Slunce s výkladem