logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
Aktivity v ČR

Mezinárodní sluneční seminář

Seminář se koná v přednáškovém sále Hvězdárny Valašské Meziříčí ve dnech 12. – 14. října 2007

Populárně-naučný seminář je určen široké veřejnosti, pracovníkům hvězdáren, členům astronomických kroužků a všem dalším zájemcům.