logo IHY2007 IHY 2007
Mezinárodní heliofyzikální rok 2007
O projektu

Mezinárodní heliofyzikální rok navazuje na úspěchy Mezinárodního geofyzikálního roku a předcházejících Mezinárodních polárních roků. Nyní rozšiřujeme svá globální bádání do heliosféry a začleňujeme do globálního systému síly, které jsou hnací silou geofyzikálních změn. Ve chvíli, kdy se blížíme k "novým hranicím" heliopauzy a mezihvězdného prostoru, naše tradice nepochybně sahají až k předcházejícím Mezinárodním rokům:

Obrázek: osa x: čas, osa y: velikost zkoumané oblasti

Cíle IHY:

 1. Rozvinout základní heliofyzikální vědu prostřednictvím studia univerzálních procesů přesahujících hranice jednotlivých vědních disciplín.
 2. Určit reakci magnetosféry a atmosféry Země a planet na vnější síly.
 3. Rozšířit výzkum heliosféry ve sluneční soustavě až do místního mezihvězdného prostředí - k novým hranicím.
 4. Podporovat mezinárodní vědeckou spolupráci při výzkumu heliofyzikálních jevů v současnosti i v budoucnu.
 5. Uchovat historii a odkaz IGY u příležitosti jeho 50. výročí.
 6. Předat jedinečné výsledky IHY vědecké obci a široké veřejnosti.

Navrhovaná vědecká témata pro IHY jsou nyní k dispozici pro posouzení a připomínky.

 • Formulování vize
  Sdělení objasňující vizi pro IHY a jeho princip.
 • Jak IHY funguje
  Stručný popis našich cílů, programů a aktivit a toho, jak spolu vzájemně souvisí.
 • Vědecké cíle
  Diskuse o hlavních cílech IHY, vědeckých cílech, univerzálních procesech a o tom, jak se různé disciplíny podílejí na IHY.
 • Často kladené otázky
  Seznam často kladených otázek a odpovědi na ně. Pokud máte nějaký dotaz, prosím, kontaktujte webmaster@ihy.gsfc.nasa.gov.
 • Organizace IHY
  Objasnění, jak je IHY organizován, včetně organizačních výborů.
 • Ke stažení
  Dokumenty, plakáty, prezentace, brožury a další.

původní stránka
Překlad Jana Olivová